Viesi


Tautvīda Marcinevičūte

Tautvīda Marcinkevičūte ar pirmo dzejas grāmatu debitēja 1984. gadā. Pavisam izdotas 15 viņas dzejoļu grāmatas, no kurām trīs krājumi bērniem. Viņas darbu klāstā ir arī Šekspīra lugu un sonetu tulkojumi. Vairāki autores darbi tulkoti angļu valodā un publicēti žurnālos ASV.
2019. gadā Tautvīda pārstāvēja Lietuvu Aiovas universitātes starptautiskajā rakstniecības programmā.
Viņas dzejoļi tulkoti vācu, krievu, itāļu, franču, portugāļu, japāņu un citās valodās.
Piedalīsies pasākumā BALTIJAS VALSTU DZEJAS VAKARS “SIEV.DZ.” 9. septembrī