Kontakti


Latvijas Rakstnieku
Savienība

ARNO JUNDZE

tālr. 29161981
A. Čaka iela 37-1, Rīga, LV-1011
lrs@rakstnieciba.lv

Dzejas Dienas Projektu Vadītājs

JEĻENA BUDANCEVA

tālr. 26372902
jelena.budanceva@gmail.com

Publicitāte

ELIZABETE LUKŠO-RAŽINSKA
SIGNE VIŠKA

festivalsdzejasdienas@gmail.com