Kontakti


Latvijas Rakstnieku
savienība

ARNO JUNDZE

tālr. 29161981
Rīga, Merķeļa iela 13, 423. kabinets, LV-1050
lrs@rakstnieciba.lv

Festivāla projekta vadītāja

KATRĪNA DUKA-GULBE

tālr. 29132393

katrina.dukagulbe@gmail.com

Publicitāte

DANA ZĀLĪTE

festivalsdzejasdienas@gmail.com