Atpakaļ uz programmu

Klasiķu vakars

12. septembris, 19:00

Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris, Centra rajons, Rīga, Latvija

Klasiķu vakarā šoreiz uzstāsies 20. gadsimta 50. gadu otrajā un 60. gadu pirmajā pusē dzimuši dzejnieki. Ineses Zanderes dzeja kļūst arvien iespaidīgāka, apliecinot acīmredzamās vērtības. Edvīns Raups jau no paša daiļrades sākuma bijis pamanāms ar īpašā dzejas valodā izteikto jūtu potenciālu. Guntars Godiņš, kas galvenokārt pievērsies atdzejai, cels priekšā kaut ko no “Kalevipoega” vai no moderno igauņu dzejnieku daiļrades, varbūt arī kādu savu dzejoli. Liāna Langa dzejā allaž meklējusi un bieži atradusi precīzāko izteiksmi savai iedvesmai. Vakaru vadīs Aivars Eipurs.

Pievienoties

Autori, kas piedalās

Inese Zandere

Guntars Godiņš

Liāna Langa

Edvīns Raups

Atrašanās vieta

Klasiķu vakars

Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris, Centra rajons, Rīga, Latvija