Atpakaļ

Guntars Godiņš

Guntars Godiņš

Guntars Godiņš

Guntars Godiņš – dzejnieks un izcils atdzejotājs, tulkotājs no igauņu valodas. Guntars Godiņš, kā arī Klāvs Elsbergs, Māris Melgalvs un Pēters Brūveris pieder 20. gadsimta 80. gadu jaunajai dzejnieku paaudzei, kuru dzejai raksturīga ironija un nesaudzīgs padomju totalitārisma režīma un laikmeta atmaskojums. Guntars Godiņš strādājis divu nozīmīgu literatūras žurnālu – «Avots» un «Latvju Teksti» – redakcijās. Guntars Godiņš ir projekta «Dzejas brauciens» autors un organizētājs, pasākuma priekšplānā izvirzot atdzeju un atdzejotājus.


10. septembris, ceturtdien

12. septembris, sestdien

5. septembris, svētdien