Atpakaļ

YANG LIAN

Jans Ljieņs (Yang Lian, 1955) ir dzimis Šveicē un uzaudzis Pekinā. Kultūras revolūcija Ķīnā
un tās ideoloģiskās diktatūras sekas lielā mērā ir ietekmējušas dzejnieka dzīves ceļu un viņa
radošo darbību. Jans Ljieņs dzeju sāka rakstīt 20. gs. 70. gados. Ķīnas politiskā atkušņa
perioda sākumā viņš aktīvi iesaistījās demokrātijas kustībā un kopā ar domubiedriem 1978.
gadā izveidoja neoficiālu literāro žurnālu “Šodiena” (Jintian), kas kļuva par jaunā dzejas
virziena – Tumšās dzejas (menglong shi) ruporu. Pēc demokrātiskās kustības apspiešanas
1989. gada 4. jūnijā, kas pazīstama arī kā Tjieņaņmeņ slaktiņš, dzejniekam nācās pamest
Ķīnu. Jans Ljieņs šobrīd dzīvo Londonā un Berlīnē. Neraugoties uz cenzūru, viņa darbi
regulāri tiek izdoti ĶTR un Taivānā. Jans Ljieņs ir viens no atpazīstamākajiem mūsdienu
ķīniešu dzejniekiem Rietumos un daudzu staptautisku dzejas balvu ieguvējs.

Jans Ljieņs vienmēr ir iestājies par radošas personības māksliniecisko brīvību, atspoguļojot šo
nostāju gan savā daiļradē, gan sociāli nozīmīgos mākslas un literatūras projektos, piemēram,
sadarbojoties ar Rietumos labi pazīstamo mākslinieku Ai Weiwei, aizstāvot demokrātiskas
sabiedrības vērtības un nosodot politiskas ideoloģijas manipulāciju ar literātiem un
māksliniekiem.


10. septembris, sestdien