Atpakaļ

Ieva Lapiņa

Ieva Lapiņa ir sinoloģe, tulkotāja un atdzejotāja, vairāku zinātnisku publikāciju autore.
Minhenes Ludviga-Maksimiliana universitātē ieguvusi maģistra grādu sinoloģijā un
literatūrzinātnē, studējusi Tallinas universitātes Kultūras studiju programmas
doktorantūrā, pētot ķīniešu klasisko dzejas formu tulkojumus Rietumu valodās. Bijusi
Austrumāzijas programmu lektore LU un LKA, piedalījusies Austrumāzijas pētniecības
centra AsiaRes izveidē. Šobrīd strādā pie klasiskās ķīniešu lirikas atdzejojumu antoloģijas
sastādīšanas.


7. septembris, trešdien

10. septembris, sestdien