Atpakaļ uz programmu

Dzejnieki liftā. Zilākalna teorija

3. septembris, 18:30

Zilaiskalns ir vieta, kur pragmatiski racionālais pārplūst mistiskajā.

Zilākalna ūdenstornis, kas pašlaik ir daļa no Kultūrvēstures un apmeklētāju centra, ilustrē racionālo
— ūdenstornim ir jādarbojas pēc fizikas likumiem, lai ciema iedzīvotājiem mājās būtu ūdens. Taču
pavisam netālu ir arī pats kalns, kuru dažādi avoti rāda kā senu kulta vietu, spēcīga enerģētiskā
starojuma un dziedināšanas teritoriju, visu tautu tikšanās punktu. Profesora K. Strauberga grāmatā
“Latviešu buŗamie vārdi” (1941) stāstīts, ka 1636. gadā Bukas meita Anna un otra meita Kača
sadedzinātas, jo bijušas Zilajā kalnā uz sanāksmi. Bet varbūt zem kalna ir paslēpta sena
observatorija? Tanī pašā laikā arī te mistiskajam blakus turpina atrasties zinātniski sataustāmais:
pie virsotnes atrodas ģeodēziskais atbalsta punkts, kas nepieciešams teritorijas uzmērīšanai.

Šie kontrastējošie elementi liek domāt par atšķirīgiem izziņas, domāšanas un pieredzes veidiem un
to pārklāšanos vai nesaskaršanos cilvēku apziņā. Tie stāsta arī par to, kā dažādi cilvēki izturas
pret noslēpumaino un nesaprotamo.

Performancē “Zilākalna teorija” apvienība “Dzejnieki liftā” pētīs šos dažādos zināšanas — bet
varbūt arī nezināšanas — veidus. Teorija ir vispārinājumu sistēma, kas radusies empīrisku
novērojumu un/vai loģisku spriedumu rezultātā un ļauj skaidrot kādu parādību. Ne visas teorijas ir
zinātniskas, un dažkārt par zinātniskām uzdotās teorijas nav nekas vairāk kā vēlmju domāšanas
racionalizācija. Starp Zilākalna rituāliem un vispārējo teoriju, kas pilnībā izskaidrotu lietu dabu, ir
milzīga plaisa, bet plaisas ir arī starp dažādām interpretācijām kā par mistisko, tā arī par it kā
acīmredzamo un izmērāmo. Zinātniskās metodes pamatos ieliktā nemitīgā sevis pārbaudīšana
rāda ceļu, kā tomēr pamanīt maskētos maldus, bet varbūt ir kaut kas, ko mēs izvēlamies tā arī
nekad neuzzināt?

Dzejas performance “Zilākalna teorija” notiks divās daļās.

Pirmā daļa pl. 18.30 risināsies ūdenstornī, un tā būs torņa darbības zinātnisko principu
iedvesmota. Šinī daļā būs redzama audiovizuāla projekcija par saskatāmo un empīriski izmērāmo.

Tās vizuālā risinājuma pamatā ir Ievas Vieses filmēta dzīvā daba mikroskopiskā pietuvinājumā, un
skanēs dzejas ieraksts, kuru sakomponējusi Kristīne Audariņa.

Savukārt pasākuma otrā daļa sāksies 19.15 Zilākalna virsotnē. Tās laikā dzejnieki lasīs savus
darbus, kas fokusējas uz netveramākām, noslēpumainākām iespējamībām.

Organizē: Dzejnieki liftā.

Autori, kas piedalās

Raimonda Arāja

Dita Putniņa

Jānis Buholcs

Inga Gaile

Elīna Vendija Rībena

Ieva Viese-Vigula

Dita Vīksna

Kristīne Audariņa