Atpakaļ

VLADAS BRAZIŪNAS

Vlads Brazjūns (1952) – dzejnieks, tulkotājs. Dzeju rakstījis lietuviešu valodā, tai raksturīgs plašs valodas slāņu (ieskaitot apvidvārdu) izmantojums, semantisks polifonisms, vēsturisku un ģeogrāfisku reāliju iekausējums asociatīvā izteiksmē. Tulkojis dzeju, prozu, dramaturģiju no baltkrievu, franču, horvātu, krievu, poļu, serbu, ukraiņu, slovāku, latviešu, latgaliešu un citām valodām. Lietuviešu valodā atdzejojis Amandas Aizpurietes, Ulža Bērziņa, Jāņa Rokpeļņa, Knuta Skujenieka un citu latviešu autoru darbus. 2003. gadā Vlads Brazjūns saņēma Jātvingu dzejas prēmiju, bet 2017. gadā – Baltijas asamblejas balvu literatūrā. 2021. gadā Latvijas Rakstnieku savienības sērijā “Jaunā klasika” izdota viņa dzejas izlase “Atmiņas pārliešana”.

/ www.literatura.lv

http://vladas.braziunas.net/latviski


4. septembris, svētdien