Atpakaļ

Trīna Sometsa (Triin Soomets)

Igauņu dzejniece Trīna Sometsa dzimusi 1969. gadā Tallinā, studējusi filoloģiju Tartu Universitātē. Pirmais dzejoļu krājums “Zilā pilsēta” iznāca 1991. gadā. Pēc tam Trīnas dzejoļu krājumi ir publicēti regulāri. Tāpat viņas dzejoļi lasāmi kopkrājumos ar citiem dzejniekiem. Trīna rakstījusi arī stāstus bērniem. Par dzejoļu krājumiem Trīna Sometsa saņēmusi Igaunijas Kultūrkapitāla gada prēmiju, divreiz Juhana Līva (Juhan Liiv) dzejas balvu , Ivara Ivaska Piemiņas fonda stipendiju u. c. apbalvojumus.
Dzejniece bieži uzstājas starptautiskos dzejas festivālos, viņas darbi ir tulkoti daudzās valodās.
Trīnas Sometsas dzeja ir lakoniski precīza, spilgti metaforiska un psiholoģiski iedarbīga, nereti Trīna izmanto igauņu valodas savdabīgo skanējumu kā īpašu tēlainās izteiksmes līdzekli vai māksliniecisku paņēmienu. Analizējot Trīnas Sometsas dzeju, kritiķe Annika Heinsalu (Annika Heinsalu), raksta: “Sometsas dzejas filozofiskās domas par dzīvi virzās kā mierīgs upes plūdums garām akmeņiem un kalniem (arī cauri). Tā ir tāda upe, kas sākas kaut kur no bezgalības un ieplūst kaut kur bezgalībā.”


5. septembris, otrdien