Atpakaļ

Semjons Haņins

Semjons Haņins

Semjons Haņins

Dzejas publikācijas kopš 1997. gada. Kopš 1999. gada darbojas krievu dzejnieku tekstgrupā „Orbita”, veidojis almanahus “Orbīta” (kopš 2000), piedalījies dzejas lasījumos un performancēs dažādās valstīs.
Tulko latviešu dzejnieku dzeju krievu valodā. Viņa darbi publicēti Maskavā izdotajās krievu dzejas antoloģijās “Девять измерений” un “Освобождённый Улисс”, kā arī “Orbītas” almanahos un dzejas izlasēs dažādās valodās. Izdevis divus bilingvālus dzejoļu krājumus krievu valodā un latviešu atdzejojumā “tikko” (2003) un “peldus” (2013). Viņa dzejas izlases iznākušas čehu valodā (2009) un ukraiņu valodā (2015). 2011. gadā iznāk viņa sastādītā antoloģija “Latviešu krievu dzeja”, kurā apkopoti dažādu latviešu autoru krievu valodā sarakstītie dzejoļi.


8. septembris, svētdien

10. septembris, otrdien

14. septembris, sestdien