Atpakaļ

Semjons Haņins

Semjons Haņins

Semjons Haņins

Dzejas publikācijas kopš 1997. gada. Tekstgrupas „Orbīta” līdzdibinātājs (1999). Atdzejo latviešu dzeju krievu valodā, viņa atdzejojumā iznākušas K. Vērdiņa, M. Pujata, K. Zeļģa un E. Aivara grāmatas. Iznākuši bilingvāli dzejoļu krājumi krievu valodā un latviešu atdzejojumā: “tikko” (2003), “peldus” (2013) u.c., kā aŗi izlases “bet ne ar to” (2017) un ”ne tā” (2019). Sastādīijis antoloģiju “Latviešu krievu dzeja” (2011), kurā apkopoti dažādu latviešu dzejnieku krievu valodā sarakstītie dzejoļi. Taisa dzejas performances un instalācijas: “Vienas sejas teātris”, “3Dddzeja” u.c.


6. septembris, svētdien

7. septembris, otrdien

10. septembris, piektdien