Atpakaļ

Māris Salējs

Māris Salējs

Māris Salējs dzimis 1971. gada 13. janvārī Rīgā. Mācījies Rīgas 41. vidusskolā, Rīgas 90. vidusskolā, Rīgas 13. arodvidusskolā, vēlāk Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā (1988–1992). Beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu, iegūstot bakalaura grādu (1999). No 2002. līdz 2005. gadam studējis Sociālo zinātņu fakultātē, ieguvis maģistra grādu bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes specialitātē. Latvijas Universitātē ieguvis filoloģijas doktora grādu (2011).

Piedalījies žurnāla Luna veidošanā. Strādājis Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā, ieņemot galvenā bibliotekāra amatu. No 2006. gada līdz 2015. gadam strādājis Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā par asistentu, vēlāk – pētnieku. Paralēli darbam institūtā strādājis arī LNB Letonikas nodaļā par bibliogrāfu. Institūtā pētījis Ulža Bērziņa, Hermaņa Marģera Majevska u. c. dzejnieku daiļradi, kā arī mūsdienu latviešu dzeju. Kopš 2012. gada strādā Rakstniecības un mūzikas muzejā, pildot Krājuma izpētes nodaļas mākslas eksperta amata pienākumus. Bijis Latvijas Rakstnieku savienības laikraksta konTEKSTS dzejas redaktors (kopš tā dibināšanas brīža 2017. gada aprīlī līdz 2018. gada decembrim).


6. septembris, piektdien

2. septembris, piektdien

5. septembris, pirmdien