Atpakaļ

Eduards Aivars

Eduards Aivars

Eduards Aivars

Eduards Aivars – dzejnieks, kuram līdz šim iznākuši deviņi dzejas krājumi. Pērn Lielbritānijā iznāca arī Aivara dzejoļu grāmata angliski „Phenomena” (“Parādības”), savukārt Maskavā – krieviski “Тут где-то рядом должна быть Европа (“Tepat netālu jābūt Eiropai”).Dzejoļu kopas tulkotas daudzās valodās. Dzejnieks, īsprozists un publicists, īstajā vārdā Aivars Eipurs, dzimis 1956. gadā Pabažu ciema “Ainavās”. Skolā gājis Saldū un Limbažos. Studējis latviešu valodu un literatūru Filoloģijas fakultātē LVU, bet augstskolu pabeidzis jau Latvijas Universitātē.

Strādājis skolā, Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībā, bijis jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks RLMVM un A. Brigaderes muzejā “Sprīdīši””, galvenā redaktora vietnieks laikrakstā “Pionieris” (vēlāk “LaBA”), galvenais redaktors žurnālā jauniešiem “Parks” (1990–1992), bijis alkoholterapeits Jelgavas narkoloģiskajā slimnīcā (1993–1998, 2000-2003).1996. gadā izdevis jaunās literatūras almanahu “Mute” (iznācis 1 nr.). Bijis laikraksta “Rīgas Balss” (1998-1999.) izklaides nodaļas redaktors, kā arī strādājis AKKA/LAA (1999-2000). Publicējis slejas, esejas un apskatus par literatūru un kultūru laikrakstos “Kultūras Forums”, “Latvijas Avīzes” pielikumā “Kultūrzīmes”, LRS laikrakstā “konTEKSTS” u. c. Aktīvi piedalījies žūriju darbā (Baltijas Asamblejas balva, Valsts Kultūrkapitāla fonda literatūras nozare, Jauno autoru un iesācēju seminārs u.c.). Kopš 2005.gada RS dzejas un prozas konsultants, strādā arī Jāņa Akuratera muzejā (2019).


3. septembris, otrdien

8. septembris, svētdien

14. septembris, sestdien