Atpakaļ

Daiņus Gintals (Dainius Gintalas)

Daiņus Gintals (Dainius Gintalas)

Daiņus Gintals – dzejnieks, libretu autors, tulkotājs, dzimis 1973. gadā Slabadeles
ciemā, Dienvidlietuvā. Pašlaik dzīvo Viļņā. Studējis lietuviešu filoloģiju Viļņas
universitātē un mākslas zinātni Viļņas mākslas akadēmijā. Viņa dzejoļu grāmata
„Boa“ (2007) saņēma Jaunā jātvinga balvu, „Adatas“ (2016) tika izvēlēta par Gada
grāmatu dzejas kategorijā un saņēma Julijana Lindes-Dobila balvu, bet dzejprozas
grāmata „Vienas vasaras dziesma“ (2021) saņēma prestižo Jātvinga balvu. Daiņus
raksta arī bērniem. Viņa dzejoļu krājumam „Dodiet ceļu Behemotam!“ (2019)
piešķirta Dzejas pavasara balva par dzejoļiem bērniem, bet „Kalmju ķīselim jeb
vārnas, lāstekas, varāni un vardes“ (2021) – Prāna Mašota balva par gada labāko
bērnu un pusaudžu grāmatu. Rakstījis libretus dažādu žanru muzikāliem
iestudējumiem, kā arī dziesmu tekstus. Līdztekus vairākiem romāniem un lugām viņš
ir tulkojis Gija Debora „Izrādes sabiedrību“, Lotreamona poēmu „Maldorora
dziesmas“ (Dzejas pavasara balva par pasaules dzejas tulkojumiem lietuviešu
valodā), H. Mišo dzejoļus, B. Sendrāra, R. Šāra, A. Arto un citu autoru dzejoļus.
Sastādījis un tulkojis mūsdienu franču dzejas antoloģiju „Dejojošais Mistrāls“ (2022).
Kopš 2000. gada savā sētā organizē neprofesionālu mākslinieku pulcēšanos
„Maskolišku mākslas fronte“, kuras laikā tiek atklātas izstādes šķūnī ierīkotā galerijā.


5. septembris, otrdien