Atpakaļ

Dagnija Dreika

Dagnija Dreika

Dagnija Dreika  (1951) ir dzejniece, prozaiķe un tulkotāja. Savu bērnību pavadījusi Kurzemē, Liepājā. Pēc pamatskolas beigšanas pārcēlusies mācīties uz Rīgu, kur pabeigusi vidusskolu un turpinājusi izglītību Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātē, studējot franču valodu un literatūru. Laikposmā no 2000. līdz 2020. gadam dzejnieces spalva sarakstījusi 10 dzejas krājumus. 2020. gadā iznāca viņas līdz šim pēdējais darbs “Izklaides ar laiku”.  Viņas dzejai raksturīga kolorīti iezīmēta konkrēta vide, dabas ainava, estētiska izsmalcinātība, to bagātina kultūras reminiscences.


6. septembris, svētdien