Viesi


Balkāni

Ārvalstu viesu piedalīšanās Dzejas dienās ir sena tradīcija, ko izdevies uzturēt spēkā, pēc dažādiem principiem vai skaistām pašmāju dzejnieku inscinētām nejaušībām veidojot katra gada viesu autoru salikumu. Lai iegūtu koncentrētāku skatu uz notālēm grūti notveramajām poētiskajām aktualitātēm, festivāla veidotāji piedāvā iepazīt dažādu valstu un reģionu dzeju, veidojot ik gadu citu fokusu, veicinot jaunu atdzejojumu tapšanu un Latvijas auditoriju iepazīstinot ar dažādiem nozīmīgiem citvalstu autoriem.

2018. gada Dzejas dienas piedāvāja klausīties triju Baltijas valstu dzejniekus simtgades zīmē. Lietuviešu un igauņu mūsdienu dzejas iepazīšana ir pašsaprotama prioritāte, tādēļ Baltijas valstu vakaru nolemts rīkot katrās Dzejas dienās, atsevišķā pasākumā savukārt aicinot uzstāties citus ārzemju autorus. Šogad Dzejas dienās viesosies Balkānu reģiona dzejnieki: albānis ParidsTeferiči, maķedonietis Ģoko Zdraveskis un serbs Petars Matovičs kopā ar atdzejotājiem Denu Dimiņu, Ingmāru Balodi un Arvi Vigulu.

Balkānu reģions sastāv no kultūrām un tautām, kurām atšķirīgā ir vismaz tikpat daudz, cik kopīgā. Divdesmitā gadsmita vēstures sarežģījumi Balkānos jaudā sarežģīt reģiona valstu un tautu attiecības vēl aizvien, taču kultūra ir lauks, kurā ir visvairāk iespēju gan atveidot dažādību, gan ieraudzīg kopīgu nākotni kā visa atšķirīgā kolorītu apkopojumu. Lai atspoguļotu šobrīd reģiona dzejā notiekošo, protams, nevar pietikt ar trim balsīm; un tomēr trīs balsis ir vairāk par nevienu, un ar tām noteikti ir gana, lai sāktos saruna, kas turpināsies.